Het begint met een gesprek.

Soms is het in het begin onduidelijk of er een opdracht moet komen en hoe die dan moet luiden.  Vaak beginnen we op verzoek maar eerst zonder opdracht. Daarna maken we nadere afspraken.

Samenwerking kan beginnen met:

* Individuele verkennende gesprekken over de organisatie, wensen, omstandigheden en ambities van jou als opdrachtgever.

* Analyse van en een second opinion over bestaande project­documenten en programma­plannen.

* Presentatie van scenario's en mogelijke aanpak van de verander­opgave op basis van beschikbare documenten en gesprekken binnen de organisatie.

* Diepere analyse van de verander­opgave en aanpalende ontwikkelingen in een strategische notitie.

* Organiseren en begeleiden van de besluit­vorming door de opdracht­gever(s) en de daarvoor noodzakelijke interactie met de organisatie.