Als manager, bestuurder en opdracht­gever van organisatie­veranderingen en projecten sta je er vaak alleen voor. De eigen organisatie en externe partners plaatsen je in een rol van alles­wetende beslisser met visionaire blik. In een organisatie­verandering verlies je als opdracht­gever echter vaak juist het zicht op wat er gaande is in de organisatie. Dat kan leiden tot onzekerheid, hoe ervaren je ook bent.

Arnout Esser zorgt dat een opdracht­gever goed opdracht­gever van de gehele verandering kan zijn. Dat je als bestuurder of manager zicht krijgt op wat er speelt in jouw organisatie en wat nodig is om goed leiding te geven.

De methode hiervoor is: doen wat nodig is maar nu nog ontbreekt.

Vaak betekent dit dat je je op meer gaat richten dan op de lopende programma's en projecten. Vaak betekent het ook dat je het contact herstelt met de volle breedte van je organisatie en over aspecten die er toe doen: groot, klein, vandaag, volgend jaar, financieel, kwalitatief, technisch, menselijk.

Er ontstaat nieuw houvast op basis waarvan je als opdracht­gever vooruit kunt.